บริการของเรา

รับยิงเลเซอร์สแตนเลส

บริการตัดแผ่นสแตนเลสด้วยเลเซอร์ สามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

High precision CNC laser cutting metal sheet.
Call Now Button