บทความ

บล็อคไดคัทคืออะไร?

การไดคัท คือ รูปแบบวิธีการตัดวัสดุต่างๆ ให้เป็นรูปทรงใดๆ ก็ได้ ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทรงหยัก ทรงโค้ง โดยใช้แม่พิมพ์ ที่เรียกว่า เพลทไดคัท หรือบล็อคไดคัท มากดทับกับตัววัสดุให้ขาด เป็นรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ

บล็อคไดคัท เป็นการทำบล็อคไดคัทสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ สำหรับตัดโฟม พลาสติก ยาง สติ๊กเกอร์ ผ้า กระดาษ หนัง ฯลฯ ให้ออกมาเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ การขึ้นแบบ สามารถทำได้โดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็นแม่แบบ แล้วจึงปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ การทำไดคัทในงานต่างๆ ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขึ้นแบบ โดยต้องทำแม่พิมพ์ให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการ หรือเรียกว่า บล็อคปั๊ม หรือแบบมีดไดคัท นั่นเอง

Call Now Button